Česká trikolora 

obchod pro všechny se zájmem o českou historii

Česká trikolora je internetovým obchodem, který provozuje obecně prospěšná společnost Centrum české historie, o.p.s.

Zakoupením jakéhokoli výrobku v tomto obchodu přispíváte 30 % z ceny na naše neziskové aktivity. Více o nich na www.centrumceskehistorie.cz, www.osudove-roky.cz, www.dnyceskehistorie.cz, www.historickykaleidoskop.cz

Zaměřujeme se na poznání novodobé české historie a šíření faktů o tomto období mezi širokou veřejností. Zvláštní důraz věnujeme výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti české historie. Naším posláním je podpora zdravého patriotismu tak, aby občané České republiky byli hrdí na svou vlast a byli si vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa. Toto činíme zvláště prostřednictvím neformálních vzdělávacích aktivit, kulturně-společenské a publikační činnosti.

Z našich aktivit:

  • publikační činnost - vydávání časopisů, knih, zpracovávání multimediálních učebních pomůcek, dokumentárních filmů
  • vzdělávací činnost - organizace seminářů, besed, odborných konferencí, vytváření metodik pro výuku, spolupráce s pedagogy, historiky a dalšími odborníky
  • kulturně-vzdělávací činnost - pořádání soutěží, setkání veřejnosti s odborníky, turistických a společenských akcí
  • výstavní činnost - organizace výstav na téma české historie