Návrat k domovu - řešení pro Evropu

Není trvale možný jiný svět než svět domovů. Publikace upozorňuje na současné problémy společnosti a navrhuje konkrétní řešení, spočívající v tzv. nadčasovém humanismu, který také autor přesně definuje.. Trvalý lidský rod vyžaduje domov - prostředí k dobrému životu, kolektiv ke spolupráci, štěstí a reprodukci. Pokud se jednotlivec stane účelem sám o sobě, přestane považovat za důležité hodnoty jej přesahující - rodinu, obec, národ a stát. Příliš mnoho lidí se dnes "osvobodilo" z pout domova, zbavilo se zodpovědnosti za prostředí, které člověka zplodilo a vychovalo. Neukotveni se pohybují světem fyzicky nebo ve svých myslích, bez pevných vazeb k jiným, unikají přirozeným povinnostem ke svému rodu a kultuře předků, spoutáni jen svojí nicotou.

Autor: Vlastimil Podracký
Vydavatel: Centrum české historie
Formát: A5, brožovaná

ISBN: 978-80-88162-04-9

EAN: 9788088162049

99,00 Kč