S odvahou v srdcích - tragické konce legend čs. vojenství a politiky

Sleva

Kniha se věnuje životním příběhům českých důstojníků a občanů, které zasáhl začátek I. světové války, a z nichž někteří působili a pracovali téměř po celé Evropě. Když válka vypukla, odmítli z vlasteneckých pohnutek vykonat brannou povinnost a habsburské monarchii vypověděli svůj vlastní boj tím, že dobrovolně vstupovali do zahraničních armád ve Francii, Srbsku, Rumunsku, Rusku, Spojených státech amerických a Itálii. Vedle nich však Češi, Moravané a Slezani statečně bojovali v armádách Centrálních mocností, a tak se v průběhu této války na třech frontách setkávali příslušníci rakousko-uherské armády se svými dědy, otci, strýci, bratranci a přáteli, kteří bojovali na druhé straně. Sledujte barvité osudy vojáků v rakousko-uherských službách, legionářů i vojáků, kteří přijali službu po I. světové válce v nově se rodící čs. armádě a měli tu čest ji budovat, i těch, kteří demobilizovali, ale jejich vlastenecké a legionářské cítění jim nedovolilo sedět s rukama v klíně a brzy se zapojili do práce pro vlast i do druhého odboje, aby je po druhé světové válce čekala perzekuce, někdy i zapomnění a trest.

Autor: Zbyněk M. Duda
Vydavatel: Centrum české historie
Formát: A5,brožovaná
Počet stran: 360

ISBN: 978-80-905923-0-8

200,00 Kč 390,00 Kč